Tanzania

In early 2016, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the progress reports for those countries who began implementing action plans in 2014. These reports cover the development and first year of implementation of the action plan of each country.

In Tanzania, the IRM researcher Ngunga Greyson Tepani, summarized his findings:

Tanzania’s action plan boasts well-targeted commitments that, if implemented, will advance access to information, as well as improve public oversight of the extractive and land-management sectors. However, improving the level of civic participation in commitments needs greater emphasis, in addition to ensuring that implementation targets are met. 

And, in Kiswahili:

Mpango kazi wa Tanzania unajivunia maazimio yaliyoelekezwa vyema ambayo, kama yakitekelezwa, yataongeza upatikanaji wa taarifa, pia kuboresha usimamizi wa uendeshaji wa sekta za ardhi na tasnia ya uziduaji. Hata hivyo, uboreshaji wa namna watu na asasi za kiraia zinanavyoweza kushiriki katika utekelezaji wa maazimio unahitaji msisitizo zaidi, juu ya kuhakikisha kuwa malengo ya utekelezaji yanafikiwa. 

The report is available below in English and Kiswahili.  Final versions will be available shortly.  A public comment period was open in March 2016, and any comments received will be available below shortly.

 

Instagram