Saltar navegación

Informe de fin de período de Albania 2014-2016

A principios de 2017, la Mecanismo de Reporte Independiente (IRM) publicó el informe de fin de período para el segundo plan de acción. El informe cubre el período completo de implementación del plan de acción de junio de 2014 a junio de 2016.

En Albania, los hallazgos del informe del investigador de IRM Gjergji Vurmo se resumen a continuación:

“Albania ha avanzado en la implementación de compromisos en la lucha contra la corrupción. El gobierno lanzó el portal para denunciar casos de corrupción y el Parlamento aprobó la Ley de Protección de Denunciantes. Al final del plan de acción, una serie de compromisos seguían siendo limitados en terminación, y algunas mejoras condujeron a un aumento marginal en el acceso a la información. Para mejorar el desempeño de Albania en OGP, el gobierno y la sociedad civil pueden aprovechar el foro de múltiples partes interesadas, establecido en marzo de 2016, para monitorear el progreso de los compromisos.”

Y en albanés:

“Shqipëria ka bërë progres në zbatimin e angazhimeve që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit. Qeveria krijoi portalin për denoncimin e korrupsionit, ndërsa Kuvendi miratoi Ligjin “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. Në fondo të planit të veprimit, përfundimi i zbatimit të disa angazhimeve ka mbetur i kufizuar, ndërkohë që disa përmirësime kanë rezultuar në rritje të lehtë të aksesit në información. Për të përmirësuar performancën e Shqipërisë në PQH, qeveria dhe shoqëria civile mund të shfrytëzojnë forumin shumëpalësh të ngritur në muajin mars 2016 për të monitoruar ecurinë e zgazhimeve të.

El informe final está disponible a continuación. El período de comentarios públicos de dos semanas se cerró en 26 enero 2017. No se recibieron comentarios.

Descargas

Aún no hay comentarios

Deje un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Las areas obligatorias están marcadas como requeridas *

Open Government Partnership