Skip Navigation

Hungary 2015 End of Term Report (English)

In January 2016, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published end of term reports for countries whose implementation period for their first OGP action plan closed on 30 June 2015. The IRM end of term reports cover implementation of the Action Plan for each country during the full two years of implementation.  This report is available below under “2015-2016 IRM Report Documents”, in both Hungarian and English.  

The IRM researcher, Petra Edina Reszkető of the Budapest Institute for Policy Analysis, summarized her 2015 findings in English and Hungarian:

Hungary’s action plan complemented its existing anti-corruption programme. 2 out of 5 commitments were completed at the mid-term report and no significant progress was made on the 3 unfinished commitments.  Initially, stakeholders welcomed the collaborative consultation process, but changes in the political agenda led to a breakdown in government-civil society cooperation. Going forward, the government will need to re-establish trust, collaborate with stakeholders, and include commitments on transparency and participation.

Az első magyar OGP akcióterv a korábban elfogadott Korrupció-megelőzési Program vállalásait egészítette ki. A Kormány, az Előrehaladási Jelentés elkészültéig, öt vállalás-csoportból kettőt teljesített, a maradék három vállalás esetén csak mérsékelt előrehaladásról lehet beszámolni. A kétéves periódus kezdeti szakaszát jellemző kormányzati és nem kormányzati szféra közötti együttműködés bizakodásra adott okot. Különböző okok végül néhány hangadó szervezet kormányzati munkacsoportból való kilépéséhez vezettek. A kormány legfőbb feladata, hogy javuljon a nem kormányzati szereplőkkel való együttműködés, a kölcsönös bizalom és hogy az egyes vállalások végrehajtásával is bizonyítsa a kormányzat a nyílt kormányzat melletti elkötelezettségét. 

 

Previously, in early 2015, the IRM released the progress reports for those countries who began implementing their first action plans in 2013. These reports cover the development and first year of implementation of the action plan of each country. The report for Hungary is below, under “2013-2014 IRM Report Documents”. The report is available in English and Hungarian. The official version in Hungarian is graphic designed for publication with an English executive summary.

The IRM researcher, Petra Edina Reszkető of the Budapest Institute for Policy Analysis, summarized her 2014 findings in English and Hungarian:

Hungary focused on initiatives that complemented its existing anti-corruption program. They had a fairly high rate of completion. Initially, stakeholders welcomed the collaborative process, but mid-way through the process, larger political issues relevant to OGP led to a breakdown. If the OGP process is going to be strong, Hungary will need to continue to enhance cooperation and use OGP to address big picture issues. 

Magyarország OGP akciótervét nagy részben olyan kezdeményezésekre alapozta, melyek a kormány már korábban elindított Korrupció Megelőzési Programjában is megjelentek. A vállalások többségét végrehajtották. A stakeholderek üdvözölték a kölcsönös egyeztetésre épülő folyamatot, ám a kezdeti, ígéretesnek mondható együttműködés után, politikai ügyek következtében, a civil-kormányzati kooperáció megtorpant. Ha Magyarország a nyílt kormányzati törekvéseket a továbbiakban is komolyan kívánja venni, nagy hangsúlyt kell fektetnie az együttműködésen alapuló gyakorlatok kialakítására, valamint arra, hogy a nyílt kormányzás elvén keresztül orvosoljon általánosabb problémákat is.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership