Skip Navigation

Latvia Design Report 2017-2019 – For Public Comment

In 2019, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Latvia’s third action plan (2017-2019). The report covers the development and design of its commitments.

In Latvia, the IRM researcher Zinta Miezaine’s findings are summarized below:

“Latvia’s third action plan includes commitments on open data, whistleblower protection, beneficial ownership transparency, and governance of state-owned enterprises. Commitments continue from the previous action plans but contain mostly incremental steps in important policy areas. Moving forward, Latvia could pursue more ambitious reforms in OGP, focusing on transparency in the financial sector and lobbying activities.”

And in Latvian:

“Latvijas trešajā rīcības plānā ietvertas apņemšanās par datu atklātību, trauksmes cēlēju aizsardzību, patieso īpašnieku pārredzamību un valsts uzņēmumu pārvaldību. Apņemšanās turpina pastāvēt no iepriekšējiem rīcības plāniem, taču tās satur galvenokārt inkrementālus soļus nozīmīgās politikas jomās. Virzoties uz priekšu, Latvija varētu realizēt daudz ambiciozākas reformas Atvērtās pārvaldības partnerībā (APP), koncentrējot uzmanību uz finanšu sektora pārskatāmību un lobēšanas pasākumiem.”

The version of the report for public comment is available in English and in Latvian below. The two-week public comment period closed 23 August 2019.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership