Skip Navigation

Czech Republic Design Report 2018-2020 – For Public Comment

In 2020, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for the Czech Republic’s fourth action plan (2018-2020). The report covers the development of the action plan and the design of its commitments.

In the Czech Republic, the IRM’s findings are summarized below:

“The Czech Republic’s fourth action plan was developed through an open and consultative process but did not gain sufficient visibility to reach a wide spectrum of actors. The commitments mainly derive from existing government programs and are focused on transparency of the justice system and opening up education data. Given the priorities of civil society, the next action plan could prioritize more transformative actions on civic participation, judicial transparency, and whistleblower protection.”

And in Czech:

“Čtvrtý akční plán České republiky sice vznikl na základě otevřeného a poradního procesu, nepodařilo se jej však zviditelnit natolik, aby byl znám dostatečně širokému spektru možných zúčastněných stran. Jednotlivé závazky akčního plánu jsou většinou odvozeny ze stávajících vládních programů a zaměřují se na transparentnost českého soudnictví a otevírání dat týkajících se školství a vzdělávání. S ohledem na priority občanské společnosti by měl další akční plán zahrnovat účinnější kroky směrem k rozsáhlejšímu zapojení veřejnosti, otevřenosti, výraznější transparentnosti soudnictví a vyšší ochraně oznamovatelů protiprávního jednání.”

The version of the report for public comment is available in English and in Czech below.  The two-week public comment period closed 21 April 2020.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership