Skip Navigation

Latvia Design Report 2019–2021 – For Public Comment

In 2020, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Latvia’s fourth action plan (2019-2021). The report covers the development of the action plan and the design of its commitments.

In Latvia, the IRM researcher’s, Indra Mangule, findings are summarized below:

“Latvia’s 2019-2021 action plan addresses relevant national issues on open data, public procurement transparency, and participation in local government. The co-creation process introduced a new multistakeholder forum and civil society and government officials collaborated closely on the development of commitments. Greater involvement from high level and political officials could ensure more impactful commitments related to public participation and greater ambition for lobbying regulation.”

And in Latvian:

“Latvijas 2019. – 2021. gada Rīcības plānā aplūkoti jautājumi par atvērtajiem datiem, publiskā iepirkuma pārredzamību un līdzdalību vietējās pašvaldībās. Koprades procesā tika izveidots jauns ieinteresēto pušu forums. Apņemšanās tika izstrādātas, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem sadarbojoties ar valdības amatpersonām. Ja procesā iesaistītu augsta līmeņa ierēdņus un politiķus, būtu iespējams plānā iekļaut efektīvākas apņemšanās attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un ambiciozākus plānus saistībā ar lobēšanas regulējumu.”

The version of the report for public comment is available below in English and in Latvian.  The two-week public comment period closed Friday 23 October.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership