Skip Navigation

Slovak Republic Design Report 2017-2019 – For Public Comment

In 2019, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Slovakia’s third action plan. The report covers the development and design of the third action plan for 2017-2019.

In Slovakia, the IRM researcher Mária Žuffová’s findings are summarized below:

“Slovakia’s third action plan focuses on the open data agenda in several policy areas. The consultation process for developing the action plan was open and inclusive with opportunities for various civil society groups to provide input. Establishing a formalized multi-stakeholder forum could benefit future action plan design and implementation. The next plan could contain a smaller number but more ambitious commitments with clear links to tackling systemic corruption.”

And in Slovak:

“Tretí akčný plán Slovenska sa zameriava na agendu otvorených dát vo viacerých oblastiach politiky. Proces tvorby akčného plánu bol otvorený a poskytoval príležitosti zapojiť sa rôznym zástupcom občianskej spoločnosti. Sformalizovanie spoločenstva zainteresovaných aktérov by mohlo byť prínosom pre tvorbu a implementáciu ďalšieho akčného plánu. Ďalší akčný plán by mohol obsahovať menší počet záväzkov, zato však ambicióznejších a s jasnými prepojeniami na riešenie systémovej korupcie.”

The version of the report for public comment is available in English and Slovak below. The public is invited to comment on the report here. The two-week public comment period closed 8 May 2019.

Downloads

Filed under: Report Comments

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership