Skip Navigation

Czech Republic End-of-Term Report 2016-2018 – For Public Comment

In 2019, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the end of term report for the Czech Republic’s third action plan. The report covers the full action plan implementation period of July 2016 to August 2018.

In the Czech Republic, the IRM researcher Vera Rihackova Pachta’s findings are summarized below:

“Implementation of the Czech Republic’s third action plan saw significant progress in open data, a long-term priority of the country. The next action plan could benefit from improved formulation of the commitments with focus on measurability of milestones and relevance to OGP values, as well as from a more efficient multistakeholder approach.”

And in Czech:

“Provádění třetího akčního plánu České republiky přineslo značný pokrok v oblasti otevřených dat, což je dlouhodobá priorita země. Příští akční plány by mohly těžit z lepšího formulování závazků, a to se zaměřením na měřitelnost milníků a jejich relevanci k hodnotám Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), jakož i na účinnější přístup k mnohostrannému fóru.”

The version of the report for public comment is available in English and in Czech here. The two-week public comment period closed 8 August 2019.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership