Skip Navigation

Finland Design Report 2019-2023 – For Public Comment

In 2020, the Independent Reporting Mechanism (IRM) published the Design Report for Finland’s fourth action plan (2019-2023). The report covers the development of the action plan and the design of its commitments.

In Finland, the IRM researcher Maarja’s Olesk’s findings are summarized below:

“Finland’s fourth action plan focuses on promoting sustainable open government practices, lobbying transparency, and open data. The government involved a more diverse group of participants in the action plan co-creation and shared the agenda-setting power with civil society. At the mid-term review of the action plan in 2021, the government could consider expanding lobby regulation and registration obligation to the local and regional levels and improve the openness of key datasets on government transparency and anti-corruption.”

And in Finnish:

“Suomen neljäs toimintasuunnitelma keskittyi kestävien avoimen hallinnon käytäntöjen edistämiseen, läpinäkyvyyden tukemiseen sekä avoimeen dataan. Hallinto koostui monipuolisemmasta osallistujien ryhmästä, joka otti osaa toimintasuunnitelman luomiseen yhdessä ja ulotti agendan asettamisen vallan siviileille. Toimintasuunnitelman väli-itsearvioinnissa vuonna 2021 hallinto voisi harkita lobbauksen säätelyn sekä rekisteröintivelvollisuuden laajentamista paikalliselle sekä alueelliselle tasolle ja parantaa tärkeimpien hallinnon avoimuutta ja korruptionvastaisuutta koskevien tietoaineistojen avoimuutta.”

The version of the report for public comment is available in English and in Finnish below. The public comment period closed 17 November 2020.

Downloads

No comments yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open Government Partnership